Uncategorized

27 Tuổi Mình đang sống ảo? P2

Mình trở lại với những công việc bán thời gian của mình để duy trì cuộc sống. Mình chẳng nhìn thấy tương lai của mình ở đâu. Đó thật sự có phải là những công việc mình sẽ phải làm suốt cuộc đời mình? Lạy trời, xin đừng. Cứ đi làm như vậy vài tháng,… Continue reading 27 Tuổi Mình đang sống ảo? P2

Uncategorized

27 Tuổi Mình đang sống ảo? P1

27 Tuổi mình đang sống ảo chăng... Câu chuyện của mình, có lẽ phải nói đến những ngày mình bắt đầu cái internship chết tiệt đầu tiên ở BOOST & Co (PwC bây giờ). Đó là những tháng ngày nghiệt ngã. Mình thật sự đã trải nghiệm cái sự gọi là buồn tẻ, cứng nhắc và… Continue reading 27 Tuổi Mình đang sống ảo? P1