Cuộc Sống

5 Năm tới mình muốn đạt được gì?

Muốn một anh chồng tốt và một đứa con xinh (2 càng tốt ^^). Muốn một ngôi nhà của mình (thuê cũng được). Có sự nghiệp ( accounting firm của riêng mình) Phải xinh đẹp và có khí chất. Self-improvement. Một tâm hồn đẹp, thì nghệ thuật mới đẹp. Mình muốn launching watertheseed.org vào ngày mình sinh… Continue reading 5 Năm tới mình muốn đạt được gì?