Uncategorized

Chào Tháng 5

Chào Tháng 5, đã lâu không gặp.

Chào Hannah, hôm nay dậy sớm đấy, ra vườn sưởi nắng tí đi.

Bạn đã đi đâu?  Bạn sống tốt chứ.

Ừ, mình đã đi gần hết một vòng trái đất ấy. Và mình quay lại đây như đã hẹn.

Bạn đẹp hơn nhiều đấy, thơm tho và trong lành. Bạn sẽ ở đây lâu chứ.

Ồ không đâu, mình chỉ có 4 tuần tôi, sau đó mình sẽ phải đi đến những nơi khác.

Bạn cảm thấy thế nào?

Mình thấy vui vì được gặp lại bạn cũ. Có nhiều người thậm chí chẳng nhận ra mình đã về. Nhưng quay về là lời hứa của mình.

Bạn thật tốt, Tháng 5. Nhờ bạn mà khoảng thời gian của mình luôn dễ chịu hơn một chút.

may.jpg

(Tháng năm cười hiền và tiếp lục lượn lờ)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s